Cách chuyển giao chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân có các đặc điểm gì?

Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp cũng giống như các thủ tục thông  thường khác, cần phải được cho phép và có sự xác nhận từ các cơ quan có thẩm quyền. Nhiều công ty không thể trụ vững và bị thu mua bởi các công ty lớn hơn. Hồ sơ cần chuẩn bị và cung cấp các loại giấy tờ ra sao?

Các trường hợp có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu doanh nghiệp : Chủ sở hữu công ty là những người/tổ chức hay các doanh nghiệp nắm quyền điều hành doanh nghiệp đó. Ngoài việc chịu trách nhiệm pháp lý của các hoạt động kinh doanh của công ty về mặt pháp luật thì các khoản vay hay điều hành vốn đều là quyền hạn có thể của các chủ sở hữu doanh nghiệp đó.

Có 3 trường hợp được phép thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp. Có sự thay đổi về số lượng cổ phần diễn ra trong công ty. Dưới hình thức buôn bán,.. sao cho lượng cổ phần của một bên mới cao hơn người đang nắm quyền điều hành công ty. Điều kiện là cổ phần này phải được chuyển nhượng một cách hợp pháp.

Cá nhân/tổ chức sở hữu doanh nghiệp tư nhân tặng lại toàn bộ cổ phần cho bên thứ 2, việc này cũng cần có các giấy tờ liên quan để xác nhận chúng là hoàn toàn hợp pháp. Trường hợp thứ 3 có quyền thay đổi chủ sở hữu tài sản là công ty, doanh nghiệp đó như một loại tài sản được thừa kế hợp pháp từ người sở hữu trước theo di chúc hay quy định về phân chia tài sản theo pháp luật.

Các loại giấy tờ trong hồ sơ  xin thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp : Đơn xin thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp theo đúng quy định theo  Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Các giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, hộ khẩu/ hộ chiếu,..

Phải xuất trình thêm được các loại giấy tờ chứng minh việc mua bán lại công ty là hợp pháp thông qua các loại giấy tờ như: Hợp đồng mua bán cổ phần, giấy chuyển giao cổ phần, di chúc,.. Hồ sơ cần đạt cả tiêu chuẩn về hình thức và cách lập hồ sơ. Bên ngoài cần ghi rõ các loại giấy tờ và số lượng giấy tờ có trong đó. Với mỗi trường hợp chuyển giao quyền sở hữu thì quyền sở hữu sẽ gắn với từng trường hợp đó. Đối với trường hợp tài sản được nhận từ di chúc thì cần chứng minh di chúc hợp và nếu bên thứ 2 là người nước ngoài hoặc công ty nước ngoài thì ngoài xuất trình bản sao công chứng của giấy tờ cá nhân thì cần xuất trình thêm hợp đồng góp vốn hợp lệ từ sở đầu tư. 

Nộp ở đâu và lệ phí là bao nhiêu: Bạn cần phải nộp hồ sơ tại  Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch & đầu tư của tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp của bạn đăng ký kinh doanh. Lệ phí là 100.000đ gồm cả trường hợp mua bán cổ phần lẫn thừa kế.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì yêu cầu  thay đổi chủ sở hữu trong vòng 3 ngày kể từ ngày xác nhận hồ sơ là hợp lệ. Trong trường hợp xảy ra các sai sót, người nộp có 3 tháng để tiến hành chỉnh sửa hồ sơ, nếu quá thời hạn mà hồ sơ vẫn không thể chỉnh sửa hợp lệ thì giá trị chúng bị hủy. Người yêu cầu thay đổi hồ sơ có thể tiến hành nộp hồ sơ và đóng phí lại từ đầu.  Thay đổi chủ sở hữu của các doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi không chỉ các thủ tục chuyển giao như quyền điều hành, cổ phần,.. diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp. Cụ thể ở đây là đối với các công ty, doanh nghiệp tư nhân một thành viên thì quy trình thế nào?

>>> Xem thêm : mẫu quyết định thay đổi người đại diện pháp luật – Các loại giấy tờ cần cung cấp trong hồ sơ khi tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu doanh nghiệp

Loading Facebook Comments ...
Chủ Cửa Hàng: Ông Nguyễn Văn Huyền Địa chỉ: 39 Nguyễn Chí Thanh - Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh ĐT: 0393881726 - 0904904042