Các giai đoạn cây chuối giống cấy mô

Kích thước cây chuối cấy mô các giai đoạn:

Áp dụng cho các giống chuối cấy mô có sẵn tại ngân hàng cây giống Hoa Việt: chuối già lùn Nam Mỹ, chuối cau, chuối sứ, chuối đỏ, chuối laba, …

Tuỳ yêu cầu của khách hàng mà Hoa Việt sẽ cung ứng cây chuối cấy mô đủ kích thước và giai đoạn (từ cây invitro đến cây ươm bầu):

Giai đoạn 1 (cây invitro): cây trong bịch/ chai nuôi cấy, kích thước cây 5-7 cm, đủ thân lá rễ để thích nghi tốt với môi trường bên ngoài.
Bước quyết định trong việc phát triển cây giống chuối cấy mô. Cây được nhân viên Hoa Việt chăm sóc và thuần dưỡng trong môi trường nuôi cấy để đáp ứng các tiêu chuẩn về chiều cao, rễ lá phát triển hoàn chỉnh.

Chuối cấy mô giai đoạn 1 (chuối già lùn Nam Mỹ)

Giai đoạn 2 (cây ươm trên giá thể): cây giai đoạn 1 sau khi lấy ra khỏi chai mô, đem ra vườn thuần khoảng 3 ngày, kích thước 7-10 cm, 3-5 lá.

Cây chuối sau khi đã được xử lý agar và dung dịch nấm khuẩn sẽ được trồng vào các khay xốp có chứa sẵn hỗn hợp giá thể gồm đất sạch, đá peliet, phân chuồng, phân trùn quế, xơ dừa, trấu hung…

Cây được chăm sóc trong nhà lưới Hoa Việt trong khoảng thời gian 1 tuần. Yêu cầu độ thoáng cao, nhiệt độ lý tưởng từ 25 – 30 độ C, cung cấp độ ẩm cho không khí và cho cây bằng cách tưới phun sương.

Suốt quá trình này, Hoa Việt kiểm tra sự thích nghi của cây chuối cấy mô với môi trường sống, độ cứng cáp của cây và khả năng tiếp nạp dinh dưỡng của rễ.

Chuối cấy mô giai đoạn 2

– Giai đoạn 3 (cây ươm trong bầu đất): cây giai đoạn 2 đã được chăm sóc, đủ điều kiện xuống giống, kích thước 15-25 cm, 4-6 lá.

Sau khi được nhân viên kỹ thuật kiểm tra đầy đủ các tiêu chuẩn cây trồng, khả năng thích nghi của cây với môi trường sống mới, cây sẽ được trồng vào chậu và chuyển ra vườn tiếp tục nuôi dưỡng cho đến khi đủ kích thước và điều kiện xuống giống.

Chuối cấy mô giai đoạn 3

Loading Facebook Comments ...